Vad är maskar?
Så här blir din hund snabbt av med dem!

Maskar är invändiga parasiter som huvudsakligen gömmer sig i tarmen på hundar och katter men kan även förekomma hos människor. De är ofta osynliga och visar sig endast i fall med allvarliga angrepp eller om värddjuret är försvagat, men de kan orsaka stor skada i viktiga organ, ge fysiska besvär och till och med leda till dödsfall.

Maskar kan också förekomma i andra delar av kroppen. Spolmask kan till exempel kapsla in sig i lungorna eller levern, överleva en lång tid och orsaka allvarliga organskador. Maskar behöver en värd för att äta, föröka sig och överleva.

I Sverige brukar hundar och katter huvudsakligen vara smittade med rundmask och bandmask, vilka båda lever i tunntarmen hos våra husdjur. Men även hakmask, piskmask och lungmask förekommer.

Rundmask påminner om spaghettibitar på grund av sin specifika form, medan bandmask brukar bestå av små segment som innehåller äggpaket, så kallade proglottider. Dessa äggpaket är ibland synliga som ”riskorn” kring anus, i avföringen, på pälsen eller i husdjurets korg. Andra typer av rundmaskar är hakmask, lungmask och piskmask. Men hur smittas ditt husdjur?

Hur smittas ditt husdjur?

Unga djur kan bli smittade i livmodern (valpar) eller efter födseln via modersmjölken (valpar och kattungar)

Genom att äta smittade bytesdjur (gnagare, fåglar eller snäckor) eller rått kött

Ägg utskiljs via avföring och kan sedan kontaminera omgivningen (jord i trädgården, parken, sandlådan)

Vissa hakmaskar kan till och med ta sig in i kroppen genom huden.

Bandmask är vanligt hos hundar och katter. Vanligast är den loppburna bandmasken, som bor i tunntarmen och kan bli flera meter lång. En sådan bandmask består av små segment som innehåller äggpaket, så kallade proglottider. Dessa syns ibland som ”riskorn” kring anus, i avföringen, på pälsen eller i husdjurets korg. Smitta sker oftast via en mellanvärd:

  • Smitta med bandmask inträffar när husdjuret sväljer loppor (mellanvärd). Om ditt djur är smittat med loppor ska du alltid vara observant på maskangrepp.
  • Dvärgbandmask smittar när djuret äter organ från gnagare (möss, råttor).

Maskar är ofta osynliga, men detta betyder inte att de är ofarliga. De finns inuti kroppen på ditt husdjur och brukar endast synas om ett allvarligt angrepp sker eller om husdjuret är försvagat. De kan i värsta fall orsaka stora skador på husdjurets viktiga organ och leda till allvarliga fysiska besvär och till och med dödsfall.

Maskar som är mindre vanliga i vårt land, till exempel hakmask, piskmask (endast hos hundar) och lungmask, kan orsaka obehagliga besvär. Var medveten om detta när du reser utomlands med din hund eller katt. Följ avmaskningsråden i landet som du reser till eller be din apotekare eller veterinär om råd.

AVMASKNINGSPLAN

Hur ofta måste jag avmaska mitt husdjur?

FÖRSÄLJNINGSSTÄLLEN

Sök ett försäljningsställe
i ditt område