Maskar?

Så här blir din hund av med dem snabbt!

Maskar finns överallt. Ett maskangrepp i vuxna, friska djur ger ofta inga symtom, men maskäggen fortsätter att spridas. Hos unga och försvagade djur finns det en större risk för allvarliga skador (vävnadsskador, tarmobstruktion, kräkning, diarré, viktminskning, dålig päls, anemi, försvagat immunsystem och i värsta fall dödsfall).

Husdjur kan också smitta människor med mask. Barn är extra utsatta för att få i sig maskägg utan att märka det, vilket innebär en ökad risk för olika sjukdomstillstånd i bland annat huden, ögonen och lungorna. Allergiproblem och astma kan i värsta fall försämras om personen angrips av spolmaskar.

Dronbits

Avmaskningstabletter för finsmakaren

En tablett formad som ett smaskigt ben: en enda behandling är oftast nog.

Dödar de vanligaste mag- och tarmparasiter som din hund kan ha.

Passar för alla hundar inklusive collieraser med en defekt MDR-1-gen.

Passar för alla åldrar, kan köpas som oral lösning Welpan® särskilt för valpar.

Hur ofta du ska avmaska din hund beror på hundens ålder och livsstil. De viktigaste riktlinjerna anges i avmaskningsplanen.

Welpan®

vet.

Avmaskning särskilt för valpar från 2 veckors ålder och vikt över 0,6 kg

Dronbits®

150mg/144mg/50mg

Avmaskning för små till medelstora hundraser från 2 kg.

Dronbits®

525mg/504mg/175mg

Avmaskning för mellanstora och stora hundar.

Droncit®

vet.

Avmaskning mot bandmask hos hund och katt 

AVMASKNINGSPLAN

Hur ofta måste jag avmaska mitt husdjur?

FÖRSÄLJNINGSSTÄLLEN

Sök ett försäljningsställe
i ditt område

Welpan vet. 15 mg/ml + 5 mg/ml oral suspension för hund (febantel/pyrantel). Receptfri. Farmakoterapeutisk grupp: Medel vid maskinfektion (QP52AF02)._Indikationer: För behandling av rundmaskinfektioner hos valpar och unga hundar upp till ett års ålder, orsakade av mask såsom spolmask (T.canis, T.Leonina), hakmask (U.stenocephala, A.caninum), piskmask (T.vulpis). Kontraindikationer: Använd inte samtidigt med produkter som innehåller piperazin. Försiktighetåtgärder: Resistens hos parasiter mot någon särskild klass av anthelmintikum kan utvecklas vid frekvent, upprepad användning av anthelmintikum av den här klassen. Läkemedlets säkerhet har inte studerats hos valpar som är yngre än 2 veckor och väger mindre än 0,600 kg. Dräktighet och laktation: Använd inte till dräktiga eller digivande tikar. Biverkningar: I mycket sällsynta fall kan milda och övergående störningar i magtarmkanalen förekomma (t.ex. kräkningar och diarré). Dosering: 1 ml suspension per kg kroppsvikt ges direkt i munnen som engångsdos. Till följd av parasitöverföring i livmodern eller via mjölkkörtlarna, kan spolmask uppträda hos hundar i mycket låg ålder. Datum för översyn av produktresumén: 2020-12-17.

Dronbits 150 mg/144 mg/50 mg tabletter, Dronbits 525 mg/504 mg/175 mg tabletter (febantel/pyrantelembonat/prazikvantel). Receptfri. Farmakoterapeutisk grupp: Medel vid maskinfektion (QP52AA51). Indikationer: För behandling av blandinfektioner med följande arter av rundmaskar och bandmaskar. Spolmask (T.canis, T.leonina), hakmask (U.stenocephala, A.caninum), piskmask (T.vulpis). Bandmask (E.multilocularis, E.granulosus, D.caninum, T.spp., M. multiceps). Biverkningar: I mycket sällsynta fall kan det uppstå lindriga och övergående mag-tarmstörningar som kräkningar och/eller diarré. I enskilda fall kan dessa symtom åtföljas av ospecifi ka symtom som slöhet, anorexi eller hyperaktivitet. Dräktighet och laktation: Använd inte detta läkemedel på dräktiga hundar under 1:a och 2:a tredjedelen av dräktigheten. Dosering: Dronbits 150 mg/144 mg/50mg: 1 tablett/10 kg: kroppsvikt som engångsdos. Dronbits 525 mg/504 mg/175 mg: 1 tablett/35 kg kroppsvikt som engångsdos. Veterinär bör rådfrågas om behov av, och med vilket intervall upprepade behandlingar kan behövas. Datum för översyn av produktresumén: 2020-12-17.

Droncit vet. 50 mg tabletter (prazikvantel) till katt och hund. Receptfri. Farmakoterapeutisk grupp: Medel vid maskinfektion. (QP52AA01)._Indikationer: För behandling av bandmask hos katt och hund orsakad av: Taenia, Echinococcus, Multiceps, Dipylidium, Joyeuxiella, Diphyllobotrium och Mesocestoides. Biverkningar: Vid kraftig överdosering kan kräkningar förekomma. Dräktighet och laktation: Kan administreras under dräktighet och digivning. Dosering: Normaldos: 1 tablett/10 kg kroppsvikt. Tabletterna kan ges direkt eller inblandat i foder. Datum för översyn av produktresumén: 2020-12-17

Marknadsföringstillståndsinnehavare: Vetoquinol S.A., Ombud: Vetoquinol Scandinavia AB