Maskar?

Så här blir din
katt av med
dem snabbt!

Maskar finns överallt. Ett maskangrepp i vuxna, friska djur ger ofta inga symtom, men maskäggen fortsätter att spridas. Hos unga och försvagade djur finns det en större risk för allvarliga skador (vävnadsskador, tarmobstruktion, kräkning, diarré, viktminskning, dålig päls, anemi, försvagat immunsystem och i värsta fall dödsfall).

Husdjur kan också smitta människor med mask. Barn är extra utsatta för att få i sig maskägg utan att märka det, vilket innebär en ökad risk för olika sjukdomstillstånd i bland annat huden, ögonen och lungorna. Allergiproblem och astma kan i värsta fall försämras om personen angrips av spolmaskar.

Drontal® vet.

En tablett med brytskåra: en enda giva räcker

Pyrantel och prazikvantel skyddar din katt mot alla relevanta rund- och bandmaskar (inklusive Rävens Dvärgbandmask)

Den fungerar även mot loppburen bandmask

Passar för dräktiga och digivande djur men även kattungar Säker att använda på kattungar från 6 veckors ålder

Säker att använda på kattungar från 6 veckors ålder

Dronspot® vet

Enkel och stressfri avmaskning med en spot-on lösning

Fullständig avmaskning mot de vanligaste maskarna i Sverige

Dosering anpassad efter kattens vikt: Passar för katter från 0,5 kg som är äldre än 8 veckor

Säkert för dräktiga och digivande katter

Den enda avmaskningspipetten som finns att köpa receptfritt

En enda giva dödar både larver och vuxna maskar

Hur ofta du ska avmaska din katt beror på kattens ålder och livsstil. De viktigaste riktlinjerna anges i avmaskningsplanen.

Drontal®

vet.

Avmaskning för kattungar och katter från 6 veckors ålder.

Droncit®

vet.

Avmaskning mot bandmask hos hund och katt.

Dronspot®

vet.

Enkel och stressfri avmaskning med en spot-on lösning.

AVMASKNINGSPLAN

Hur ofta måste jag avmaska mitt husdjur?

FÖRSÄLJNINGSSTÄLLEN

Sök ett försäljningsställe
i ditt område

Drontal vet. 230 mg/ 20 mg fi lmdragerade tabletter (pyrantelembonat/prazikvantel) till katt. Receptfri. Farmakoterapeutisk grupp: Medel vid maskinfektion (QP52AA51). Indikationer: För behandling av blandinfektion orsakad av rundmask och bandmask såsom: Spolmask (T. cati), hakmask (A.tubaeforme, A.braziliense), bandmask (E.multilocularis, E.granulosus, D.caninum, T.spp., M.spp., J.spp.). Kontraindikationer: Ska inte användas till katter som är yngre än 6 veckor. Dräktighet och laktation: Kan användas under dräktighet och laktation. Biverkningar: Dreglande, illamående och kräkningar samt jämviktsrubbning och oredighet kan uppträda som mycket sällsynta biverkningar. Biverkningarna är vanligen lätta, kortvariga och övergående. Dosering: Engångsdos 1 tablett/4 kg kroppsvikt. Tabletterna kan ges direkt eller blandat i fodret. Datum för översyn av produktresumén: 2020-12-17

Droncit vet. 50 mg tabletter (prazikvantel) till katt och hund. Receptfri. Farmakoterapeutisk grupp: Medel vid maskinfektion. (QP52AA01). Indikationer: För behandling av bandmask hos katt och hund orsakad av: Taenia, Echinococcus, Multiceps, Dipylidium, Joyeuxiella, Diphyllobotrium och Mesocestoides. Biverkningar: Vid kraftig överdosering kan kräkningar förekomma. Dräktighet och laktation: Kan administreras under dräktighet och digivning. Dosering: Normaldos: 1 tablett/10 kg kroppsvikt. Tabletterna kan ges direkt eller inblandat i foder. Datum för översyn av produktresumén: 2020-12-17

Dronspot vet. 30 mg/7,5 mg spot-on lösning för små katter, 60 mg/15 mg spot-on lösning för medelstora katter och 96 mg/24 mg spot-on lösning för stora katter (prazikvantel / emodepsid). Receptfri. Farmakoterapeutisk grupp: Medel mot endoparasiter (QP52AA51). Indikationer: Till behandling av parasitära blandinfektioner med rundmask (T.catiT.leonina, A.tubaeforme) och bandmask (D.caninum, T.taeniaeformis, E.multilocularis) hos katter. Kontraindikationer: Skall ej användas på kattungar yngre än 8 veckor eller som väger mindre än 0,5 kg. Biverkningar: I mycket sällsynta fall har salivering (dregling) och kräkning samt milda och övergående neurologiska störningar såsom ataxi (ostabil eller snubblande gång) eller tremor (skakningar) förekommit. I mycket sällsynta fall har övergående alopecia (håravfall), pruritus (klåda) och/eller infl ammation observerats på applikationsstället. Dräktighet och laktation: Kan användas under dräktighet och laktation. Dosering: Spot-on (endospipetter) för utvärtes bruk på huden. De rekommenderade minimidoserna är 3 mg emodepsid/kg kroppsvikt och 12 mg prazikvantel/kg kroppsvikt, motsvarande 0,14 ml Dronspot/kg kroppsvikt. För behandling av rundmask och bandmask är en applikation per behandlingstillfälle tillräckligt. För behandling av katthonor för att förhindra överföring av T.cati (L3-larvstadie) till avkomman via mjölken, är en applikation per behandlingstillfälle, ungefär sju dagar före förväntad förlossning, tillräckligt. Datum för översyn av produktresumén: 2020-12-17

Marknadsföringstillståndsinnehavare: Vetoquinol S.A., Ombud: Vetoquinol Scandinavia AB