Dronspot® vet

Dronspot® vet

Produktinformation

Tevreden baasjes

AVMASKNINGSPLAN

Hur ofta måste jag avmaska mitt husdjur?

FÖRSÄLJNINGSSTÄLLEN

Sök ett försäljningsställe
i ditt område

Dronspot vet. 30 mg/7,5 mg spot-on lösning för små katter, 60 mg/15 mg spot-on lösning för medelstora katter och 96 mg/24 mg spot-on lösning för stora katter (prazikvantel / emodepsid). Receptfri. Farmakoterapeutisk grupp: Medel mot endoparasiter (QP52AA51). Indikationer: Till behandling av parasitära blandinfektioner med rundmask (T.catiT.leonina, A.tubaeforme) och bandmask (D.caninum, T.taeniaeformis, E.multilocularis) hos katter. Kontraindikationer: Skall ej användas på kattungar yngre än 8 veckor eller som väger mindre än 0,5 kg. Biverkningar: I mycket sällsynta fall har salivering (dregling) och kräkning samt milda och övergående neurologiska störningar såsom ataxi (ostabil eller snubblande gång) eller tremor (skakningar) förekommit. I mycket sällsynta fall har övergående alopecia (håravfall), pruritus (klåda) och/eller infl ammation observerats på applikationsstället. Dräktighet och laktation: Kan användas under dräktighet och laktation. Dosering: Spot-on (endospipetter) för utvärtes bruk på huden. De rekommenderade minimidoserna är 3 mg emodepsid/kg kroppsvikt och 12 mg prazikvantel/kg kroppsvikt, motsvarande 0,14 ml Dronspot/kg kroppsvikt. För behandling av rundmask och bandmask är en applikation per behandlingstillfälle tillräckligt. För behandling av katthonor för att förhindra överföring av T.cati (L3-larvstadie) till avkomman via mjölken, är en applikation per behandlingstillfälle, ungefär sju dagar före förväntad förlossning, tillräckligt. Datum för översyn av produktresumén: 2020-12-17

Marknadsföringstillståndsinnehavare: Vetoquinol S.A., Ombud: Vetoquinol Scandinavia AB