Dronbits
150mg/144mg/50mg

Dronbits 150mg/144mg/50mg

Produktinformation

Tevreden baasjes

AVMASKNINGSPLAN

Hur ofta måste jag avmaska mitt husdjur?

FÖRSÄLJNINGSSTÄLLEN

Sök ett försäljningsställe
i ditt område

Dronbits 150 mg/144 mg/50 mg tabletter, Dronbits 525 mg/504 mg/175 mg tabletter (febantel/pyrantelembonat/prazikvantel). Receptfri. Farmakoterapeutisk grupp: Medel vid maskinfektion (QP52AA51). Indikationer: För behandling av blandinfektioner med följande arter av rundmaskar och bandmaskar. Spolmask (T.canis, T.leonina), hakmask (U.stenocephala, A.caninum), piskmask (T.vulpis). Bandmask (E.multilocularis, E.granulosus, D.caninum, T.spp., M. multiceps). Biverkningar: I mycket sällsynta fall kan det uppstå lindriga och övergående mag-tarmstörningar som kräkningar och/eller diarré. I enskilda fall kan dessa symtom åtföljas av ospecifi ka symtom som slöhet, anorexi eller hyperaktivitet. Dräktighet och laktation: Använd inte detta läkemedel på dräktiga hundar under 1:a och 2:a tredjedelen av dräktigheten. Dosering: Dronbits 150 mg/144 mg/50mg: 1 tablett/10 kg: kroppsvikt som engångsdos. Dronbits 525 mg/504 mg/175 mg: 1 tablett/35 kg kroppsvikt som engångsdos. Veterinär bör rådfrågas om behov av, och med vilket intervall upprepade behandlingar kan behövas. Datum för översyn av produktresumén: 2020-12-17.

Marknadsföringstillståndsinnehavare: Vetoquinol S.A., Ombud: Vetoquinol Scandinavia AB