Welpan® vet.

Welpan® vet.

Produktinformation

Tevreden baasjes

AVMASKNINGSPLAN

Hur ofta måste jag avmaska mitt husdjur?

FÖRSÄLJNINGSSTÄLLEN

Sök ett försäljningsställe
i ditt område

Welpan vet. 15 mg/ml + 5 mg/ml oral suspension för hund (febantel/pyrantel). Receptfri. Farmakoterapeutisk grupp: Medel vid maskinfektion (QP52AF02)._Indikationer: För behandling av rundmaskinfektioner hos valpar och unga hundar upp till ett års ålder, orsakade av mask såsom spolmask (T.canis, T.Leonina), hakmask (U.stenocephala, A.caninum), piskmask (T.vulpis). Kontraindikationer: Använd inte samtidigt med produkter som innehåller piperazin. Försiktighetåtgärder: Resistens hos parasiter mot någon särskild klass av anthelmintikum kan utvecklas vid frekvent, upprepad användning av anthelmintikum av den här klassen. Läkemedlets säkerhet har inte studerats hos valpar som är yngre än 2 veckor och väger mindre än 0,600 kg. Dräktighet och laktation: Använd inte till dräktiga eller digivande tikar. Biverkningar: I mycket sällsynta fall kan milda och övergående störningar i magtarmkanalen förekomma (t.ex. kräkningar och diarré). Dosering: 1 ml suspension per kg kroppsvikt ges direkt i munnen som engångsdos. Till följd av parasitöverföring i livmodern eller via mjölkkörtlarna, kan spolmask uppträda hos hundar i mycket låg ålder. Datum för översyn av produktresumén: 2020-12-17.

Marknadsföringstillståndsinnehavare: Vetoquinol S.A., Ombud: Vetoquinol Scandinavia AB